پوشش‌های اضافی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

در کنار پوشش‌های اصلی بیمه‌شده می‌تواند هر کدام از پوشش‌های اضافی زیر را هم به بیمه‌نامه اضافه کند:

پوشش سرمایه فوت به علت حادثه
غرامت نقص عضو ناشی از حادثه
پوشش هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی ناشی از حوادث
پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق‌بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه‌شده
پوشش رایگان سال آخر حیات (تا ۲۵ درصد از سرمایه فوت به بیمه‌شده پرداخت می‌شود)
البته هر چه تعداد پوشش‌های انتخابی بیشتر باشد، هزینه بیمه عمر هم بیشتر می‌شود.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید