مزایای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

مزایای بیمه عمر فقط به پرداخت غرامت فوت و از کارافتادگی و … محدود نمی‌شود. بیمه‌شده می‌تواند با خرید بیمه‌نامه عمر از مزایای زیر هم استفاده کند:

امکان دریافت وام تا 90 درصد اندوخته بیمه‌نامه بدون نیاز به ضامن
امکان افزایش حق بیمه برای حفظ سرمایه بیمه‌نامه در مقابل تورم از ۵ تا ۳۰ درصد در هر سال
پرداخت سود تضمینی و مشارکت به اندوخته بیمه‌نامه
امکان بازخرید سرمایه بیمه‌نامه در هر زمان از مدت قرارداد به‌صورت یک‌جا
معافیت از مالیات بر درآمد سرمایه بیمه‌نامه در صورت حیات بیمه شده

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید