مراکز درمانی

ساکنان منطقهٔ ولنجک به لحاظ دسترسی به مراکز درمانی نیز مشکلی ندارند. بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی بسیاری در نقاط مختلف محله ولنجک وجود دارند. از مهم‌ترین مراکز، می‌توان موارد زیر را نام برد:

بیمارستان رامتین در خیابان بوستان
مرکز پزشکی هسته‌ای ولنجک همراه با کلینیک پزشکی بالاتر از میدان دانشجو
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت جنب دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی
پایگاه سلامت در خیابان ولنجک

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید