مراکز درمانی

شهرک بیمارستان‌های بسیار معروف و مهمی دارد. از بزرگ‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که از امکانات درمانی بسیار عالی برخوردار هستند:

بهمن
شهرک غرب
آتیه ۲
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این بیمارستان‌ها از گران‌ترین بیمارستان‌های خصوصی تهران هستند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید