مراکز خرید

شهرک غرب مراکز خرید بسیار مهم و قدیمی را در خود جای داده است. مراکزی خریدی که هر کدام از ما خاطرهٔ یک خرید خوب را در آن داریم. از جملهٔ این مراکز خرید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

میلاد نور
گلستان
لیدوما
مهستان
ایران زمین
گل‌افشان

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید