مراکز آموزشی

ولنجک نامی آشنا برای دانشجویان است. چرا که دانشگاه بزرگ شهید بهشتی در این منطقه قرار دارد. همچنین دانشگاه‌های توانبخشی و بهزیستی و آزاد اسلامی سما در ولنجک واقع شده‌اند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید