مدت قرارداد بیمه عمر

مدت قرارداد بیمه‌های عمر هم می‌تواند از 5 سال تا 30 سال (نهایتاً تا 106 سالگی) متغیر باشد. البته به‌شرط اینکه در این مدت سن بیمه‌شده از سقف شرایط سنی شرکت بیمه (معمولا 70) بیشتر نشود. هر چه مدت قرارداد افزایش پیدا کند، سرمایه بیشتری به بیمه‌شده تعلق خواهد گرفت.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید