مبلغ حق بیمه عمر

در بیمه عمر حق بیمه ثابت و مشخصی وجود ندارد و هر شخصی می‌تواند باتوجه‌به شرایط مالی خود، مبلغی را به‌عنوان حق بیمه انتخاب کند و آن را به‌شکل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله پرداخت کند؛ به عنوان مثال بهتر است افراد شاغل، 10 درصد درآمد سالیانه خود را به بیمه عمر اختصاص دهند و حق بیمه خود را به‌صورت سالانه پرداخت کنند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید