قیمت بیمه عمر

در زمان خرید بیمه عمر باتوجه‌به اطلاعاتی که در فرم قرارداد ثبت می‌کنید، یک جدول برای بیمه‌شده تکمیل می‌شود که اطلاعات شخصی بیمه‌شده و مدت قرارداد مقدار حق بیمه سالانه و میزان سرمایه فوت ازکارافتادگی بیمه‌نامه را به همراه اندوخته ریاضی هر ساله بیمه‌نامه و مقدار ارزش بازخریدی بیمه‌نامه در هر سال بیمه‌ای در آن ثبت می‌شود. در این جدول می‌توانید هزینه کامل بیمه عمر برای هر سال را بررسی کنید. هزینه یک سال بیمه عمر در صورت تمایل شما ۲۰ درصد در سال افزایش پیدا می‌کند تا متناسب با تورم، مقدار سرمایه‌ای که دریافت می‌کنید هم بیشتر شود.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید