طریقه پرداخت بیمه عمر

حق بیمه عمر را می‌توانید ۳ ماهه، ۶ ماهه یا سالانه پرداخت کنید. باتوجه‌به تورم، پیشنهاد ما انتخاب پرداخت ۳ ماهه حق بیمه عمر است. البته روش پرداخت تغییری در مزایا و سرمایه شما نخواهد داشت و این امکان را دارید که روش دلخواه خودتان را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید روش پرداخت خود را تغییر دهید، باید دقیقا یک یا چند سال کامل از خرید بیمه عمرتان گذشته باشد. در همان تاریخ شما می‌توانید نوع روش پرداخت حق بیمه عمر خود را تغییر دهید.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید