سقف پرداخت بیمه عمر

در سال ۱۴۰۱ حداکثر پرداختی ماهانه برای خرید بیمه عمر، ۲ میلیون تومان است. البته این مبلغ می‌تواند طی هر سال ۲۰٪ افزایش پیدا کند. سرمایه‌ای که در آخر پرداخت می‌شود، بستگی به سال‌های قرارداد با شرکت بیمه دارد.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید