سعادت آباد شهرک غرب ستارخان تهران ویلا نوع ملک:مسکونی |نوع قرارداد:رهن و اجاره |تاریخ:از 1402/06/01 تا 1402/06/10

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرحزادی( از دادمان تا نیایش)
300 میلیون رهن ، 22 میلیون اجاره
زیربنا: 81
سن بنا: 22
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/10

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان کوثر یکم (نمازی اول)
700 میلیون رهن
زیربنا: 87
سن بنا: 20
طبقه : زیرهمکف
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی
1402/06/10

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان محسن اعرابی
150 میلیون رهن ، 13 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 62
سن بنا: 22
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/10

اجاره ویلا در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال
1 میلیارد و 200 میلیون رهن ، 24 میلیون اجاره
زیربنا: 130
سن بنا: 21
طبقه : کلی
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/10

اجاره آپارتمان در دریان نو، خیابان دوازدهم دریان نو (شهید علی نبی پور)
450 میلیون رهن ، 14 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 80
سن بنا: 5
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/10

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان آسمان
100 میلیون رهن ، 16 میلیون و 500 هزار اجاره
زیربنا: 40
سن بنا: 8
طبقه : 3
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: انباری اختصاصی
1402/06/10

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، میدان سرو
600 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره
زیربنا: 82
سن بنا: 20
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/10

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار شهید ایرج و کوروش فیروزی(کوهسار)
1 میلیارد و 400 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 126
سن بنا: 10
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/10

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان نصرت غربی
600 میلیون رهن ، 100 هزار اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 56
سن بنا: 8
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: آسانسور، بالکن
1402/06/10

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بالاترازمیدان کتاب(کوهستان)
500 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 80
سن بنا: نوساز
طبقه : 5
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/10

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی
1 میلیارد و 600 میلیون رهن
زیربنا: 100
سن بنا: 17
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرهنگ
500 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 128
سن بنا: 21
طبقه : 4
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی
1402/06/09

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان هرمزان فاز دو
1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 77 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 180
سن بنا: 30
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، میدان کتاب(کوهستان)
1 میلیارد و 200 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره
زیربنا: 86
سن بنا: 6
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 2 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان بهبودی
850 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 110
سن بنا: 22
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی
300 میلیون رهن ، 24 میلیون اجاره
زیربنا: 92
سن بنا: 16
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دادمان بعد از بیمارستان اتیه خیابان گلستان
500 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 92
سن بنا: 17
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، سرو غربی
1 میلیارد و 500 میلیون رهن
زیربنا: 100
سن بنا: 12
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان شکوفه
1 میلیارد و 500 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 120
سن بنا: 23
طبقات : 2، 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار فرحزادی( از دادمان تا نیایش)
1 میلیارد و 200 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره
زیربنا: 185
سن بنا: 19
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان حسن سیف
توافقی
زیربنا: 135
سن بنا: 14
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان شهید محمود فخار مقدم
500 میلیون رهن ، 26 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 140
سن بنا: 25
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: پارکینگ مزاحم، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در فرحزاد، میدان بهرود
700 میلیون رهن ، 21 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 140
سن بنا: 21
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان کوهستان
1 میلیارد و 200 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 130
سن بنا: 1
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار دریا بلوار پاک نژاد
1 میلیارد و 250 میلیون رهن
زیربنا: 118
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، میدان سرو
800 میلیون رهن ، 1 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 100
سن بنا: 25
طبقه : زیرهمکف
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی
1402/06/09

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان پیوند
1 میلیارد رهن ، 8 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 130
سن بنا: 22
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در بهبودی، نرسیده به ستارخان بن بست صدر
300 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره
زیربنا: 120
سن بنا: 6
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/09

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
630 میلیون رهن
زیربنا: 53
سن بنا: 15
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ
1402/06/09

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
250 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره
زیربنا: 110
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شهید رضا زینلیان
200 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره
زیربنا: 100
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : زیرهمکف
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: –
1402/06/08

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان فلامک جنوبی
500 میلیون رهن ، 45 میلیون اجاره
زیربنا: 150
سن بنا: 22
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان مهستان
11 میلیارد رهن
زیربنا: 350
سن بنا: نوساز
طبقه : 3
تعداد خواب: 4
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی
1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 100 میلیون اجاره
زیربنا: 300
سن بنا: 16
طبقه : 5
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 3 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی
500 میلیون رهن ، 50 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 140
سن بنا: 22
طبقه : 7
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، دادمان ،خیابان گل آرا جنوبی (جلیل وند)
450 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 110
سن بنا: 20
طبقه : همکف
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی
1402/06/08

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرهنگ
500 میلیون رهن ، 18 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 110
سن بنا: 21
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان غلامرضا میرازیی (پانزدهم غربی)
2 میلیارد رهن ، 100 هزار اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 140
سن بنا: 15
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال
800 میلیون رهن ، 10 میلیون اجاره
زیربنا: 106
سن بنا: 5
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان اکبر نیک روش فرد
300 میلیون رهن ، 10 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 58
سن بنا: 13
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان اکبر نیک روش فرد
200 میلیون رهن ، 10 میلیون اجاره
زیربنا: 65
سن بنا: 15
طبقه : 1
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی
1402/06/08

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
1 میلیارد رهن ، 15 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 140
سن بنا: 11
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، روبروی بیمارستان پارسیان
800 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 125
سن بنا: 15
طبقه : 5
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/08

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، میدان صنعت خیابان فلامک شمالی
200 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 130
سن بنا: 10
طبقه : همکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/08

اجاره ویلا در ستارخان، خیابان نصرت غربی
700 میلیون رهن ، 18 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 180
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : کلی
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/08

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان نصرت غربی خیابان شکاری نبش خیابان پرچم
500 میلیون رهن ، 3 میلیون اجاره
زیربنا: 65
سن بنا: 27
طبقه : 1
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی
2 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 100 هزار اجاره
زیربنا: 110
سن بنا: 2
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهر آرا، خیابان گلبرگ
580 میلیون رهن
زیربنا: 57
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 3
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان بهبودی
500 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 132
سن بنا: 25
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، فاز 4، خیابان فلامک شمالی
4 میلیارد رهن
زیربنا: 330
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 2
تعداد خواب: 4
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان سپهر
700 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 120
سن بنا: 12
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان اما زاده ابوطالب
150 میلیون رهن ، 7 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 65
سن بنا: 25
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرهنگ
1 میلیارد رهن ، 19 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 125
سن بنا: 8
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در ستارخان، میدان توحید
1 میلیارد و 300 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 106
سن بنا: 2
طبقه : 5
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان خوارزم
500 میلیون رهن ، 45 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 100
سن بنا: 17
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان زنجان شمالی
600 میلیون رهن ، 2 میلیون و 500 هزار اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 70
سن بنا: 13
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در درکه، میدان درکه کوچه بهار
200 میلیون رهن ، 10 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 68
سن بنا: 4
طبقه : زیرهمکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان محسن اعرابی
1 میلیارد و 300 میلیون رهن
زیربنا: 80
سن بنا: 5
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی
500 میلیون رهن ، 30 میلیون اجاره
زیربنا: 120
سن بنا: 8
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان محسن اعرابی
500 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 135
سن بنا: 22
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در درکه، خیابان کوهسار
2 میلیارد و 500 میلیون رهن
زیربنا: 155
سن بنا: 10
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دریا خیابان موج
1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 23 میلیون اجاره
زیربنا: 140
سن بنا: 7
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان عباسی اناری(ارغوان شرقی)
220 میلیون رهن ، 23 میلیون اجاره
زیربنا: 95
سن بنا: 20
طبقه : 10
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان کچویی(اوین)
198 میلیون رهن ، 5 میلیون و 900 هزار اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 26
سن بنا: 16
طبقه : 1
تعداد خواب: 0
امکانات اصلی: آسانسور
1402/06/07

اجاره آپارتمان در کوی فراز، انتها خیابان لادن غربی(علی بیدار)
1 میلیارد رهن ، 40 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 135
سن بنا: 3
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر خیابان شهید رضا استوار
300 میلیون رهن ، 14 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 70
سن بنا: 9
طبقه : 4
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در فرحزاد، میدان بهرود
380 میلیون رهن ، 24 میلیون اجاره
زیربنا: 120
سن بنا: 12
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، میدان کتاب(کوهستان)
2 میلیارد و 700 میلیون رهن
زیربنا: 130
سن بنا: نوساز
طبقه : 7
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان امام زاده داود
200 میلیون رهن ، 5 میلیون اجاره
زیربنا: 70
سن بنا: 27
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/07

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان هشترودی
1 میلیارد و 150 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره
زیربنا: 72
سن بنا: 8
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار دریا
550 میلیون رهن ، 21 میلیون اجاره
زیربنا: 95
سن بنا: 12
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان بهبودی
500 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 132
سن بنا: 24
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، بالکن
1402/06/07

اجاره ویلا در ستارخان، خیابان نصرت غربی
1 میلیارد رهن ، 30 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 180
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : کلی
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در کوی فراز، خیابان لادن غربی(علی بیدار)
300 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 92
سن بنا: 12
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
300 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره
زیربنا: 54
سن بنا: 9
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
850 میلیون رهن ، 3 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 118
سن بنا: 27
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان سپهر
500 میلیون رهن ، 22 میلیون اجاره
زیربنا: 112
سن بنا: 18
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بر خیابان ایران زمین
9 میلیارد رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 300
سن بنا: 2
طبقه : 2
تعداد خواب: 4
امکانات اصلی: 2 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دریا روبروی بوستان دلاوران
1 میلیارد و 300 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 125
سن بنا: 25
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در اوین، کوچه مهدیه
199 میلیون رهن ، 5 میلیون و 500 هزار اجاره
زیربنا: 30
سن بنا: 12
طبقه : 1
تعداد خواب: 0
امکانات اصلی: آسانسور
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، ابتدا خیابان هرمزان
1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 84 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 180
سن بنا: 30
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/07

اجاره آپارتمان در شهر آرا، خیابان پاتریس لومومبا
توافقی
زیربنا: 80
سن بنا: 18
طبقه : 6
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/07

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، انتهای خیابان شهید محمود حافظی غربی(ارغوانی غربی)
1 میلیارد و 500 میلیون رهن
زیربنا: 120
سن بنا: 15
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، بر خیابان شادمهر (شادمان)
500 میلیون رهن ، 6 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 57
سن بنا: 20
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: –
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرحزادی خیابان 18 متری مطهری
2 میلیارد رهن
زیربنا: 105
سن بنا: 3
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، روبه روی بیمارستان مدرس خیابان دوم(عبقری)
1 میلیارد رهن ، 30 میلیون اجاره
زیربنا: 139
سن بنا: 17
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
500 میلیون رهن ، 17 میلیون اجاره
زیربنا: 148
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، میدان کاج(حسن تهرانی)
700 میلیون رهن ، 27 میلیون اجاره
زیربنا: 121
سن بنا: 22
طبقه : 5
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در تهران ویلا، سه راه باقرخان خیابان فرزین شمالی
2 میلیارد و 500 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 134
سن بنا: 2
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان بخشایش
1 میلیارد و 600 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 136
سن بنا: 18
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرهنگ
500 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره
زیربنا: 105
سن بنا: 17
طبقه : 6
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان زر افشان شمالی
2 میلیارد رهن ، 10 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 150
سن بنا: 22
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
950 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 130
سن بنا: 17
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دریا
700 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره
زیربنا: 110
سن بنا: 20
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان بهبودی
100 میلیون رهن ، 30 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 145
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 1
تعداد خواب: 5
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در اوین، میدان دانشجو(دانشگاه-شهید شهریاری)
300 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 75
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 1
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/06

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان محسن اعرابی
500 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 135
سن بنا: 17
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی
500 میلیون رهن ، 18 میلیون اجاره
زیربنا: 70
سن بنا: 20
طبقه : 5
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی
1 میلیارد رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 115
سن بنا: 19
طبقه : 6
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در کوی فراز، شهرک بوعلی بلوک 107
400 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 110
سن بنا: 16
طبقه : 7
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان خوش شمالی
200 میلیون رهن ، 19 میلیون اجاره
زیربنا: 85
سن بنا: 12
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
200 میلیون رهن ، 2 میلیون و 500 هزار اجاره
زیربنا: 130
سن بنا: 5
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، شهرک گلدیسان
350 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 85
سن بنا: 21
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان بخشایش
500 میلیون رهن ، 40 میلیون اجاره
زیربنا: 120
سن بنا: 12
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرهنگ
250 میلیون رهن ، 18 میلیون اجاره
زیربنا: 107
سن بنا: 23
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار 24 متری
4 میلیارد و 300 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 211
سن بنا: 2
طبقه : 9
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 2 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان اما زاده ابوطالب
130 میلیون رهن ، 8 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 75
سن بنا: 17
طبقه : 1
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان خوش شمالی خیابان نیایش غربی
200 میلیون رهن ، 10 میلیون اجاره
زیربنا: 50
سن بنا: 27
طبقه : همکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/06

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی
1 میلیارد و 400 میلیون رهن
زیربنا: 120
سن بنا: 26
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان احمد دیندار
100 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 75
سن بنا: 15
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: –
1402/06/06

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
400 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره
زیربنا: 85
سن بنا: 20
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در شهر آرا، خیابان پاتریس لومومبا
350 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 115
سن بنا: 24
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در شهر آرا، خیابان پاتریس لومومبا
1 میلیارد و 600 میلیون رهن
زیربنا: 130
سن بنا: 6
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/06

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خ امامزاده داوود بالاتر از حسینیه فرحزاد کوچه عمارت
250 میلیون رهن ، 4 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 105
سن بنا: 22
طبقه : زیرهمکف
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در ستارخان، انتهای خیابان کوثر یکم (نمازی اول)
1 میلیارد و 250 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 107
سن بنا: 4
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی
1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 45 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 210
سن بنا: 30
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرهنگ
500 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 120
سن بنا: 12
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، میدان کتاب(کوهستان)
300 میلیون رهن ، 21 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 85
سن بنا: 20
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/05

اجاره ویلا در سعادت آباد، خیابان استقلال پایین تر از اتوبان یادگار امام
8 میلیارد رهن ، 45 میلیون اجاره
زیربنا: 195
سن بنا: 2
طبقه : کلی
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار شهرداری, خیابان داود حسینی
1 میلیارد و 500 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 133
سن بنا: 23
طبقه : همکف
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره ویلا در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال
150 میلیون رهن ، 9 میلیون اجاره
زیربنا: 100
سن بنا: 17
طبقه : کلی
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار فرهنگ
1 میلیارد و 550 میلیون رهن
زیربنا: 130
سن بنا: 17
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: آسانسور، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در فرحزاد، بالاتر از میدان اصلی فرحزاد
250 میلیون رهن ، 9 میلیون اجاره
زیربنا: 110
سن بنا: 4
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان کوهستان
900 میلیون رهن ، 7 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 135
سن بنا: 16
طبقه : 4
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در کوی فراز، شهرک بوعلی
300 میلیون رهن ، 37 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 82
سن بنا: 14
طبقه : 8
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار 24 متری مجتمع باغ بهشت
1 میلیارد رهن ، 100 میلیون اجاره
زیربنا: 232
سن بنا: 3
طبقه : 7
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 2 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان (یکم)
200 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 35
سن بنا: 17
طبقه : همکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: آسانسور
1402/06/05

اجاره آپارتمان در شهر آرا، خیابان گناباد
2 میلیارد رهن
زیربنا: 150
سن بنا: 1
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان صرافهای جنوبی
200 میلیون رهن ، 10 میلیون اجاره
زیربنا: 45
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : زیرهمکف
تعداد خواب: 0
امکانات اصلی: –
1402/06/05

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان قمصری(گل سرخ)
700 میلیون رهن ، 21 میلیون اجاره
زیربنا: 137
سن بنا: 27
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/05

اجاره آپارتمان در فرحزاد، بالای میدان کتاب(کوهستان)
300 میلیون رهن ، 13 میلیون اجاره
زیربنا: 80
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : همکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، میدان کتاب(کوهستان)
700 میلیون رهن ، 30 میلیون اجاره
زیربنا: 170
سن بنا: 12
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/05

اجاره آپارتمان در دریان نو، میدان دریان نو
750 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 83
سن بنا: 28
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان بخشایش
300 میلیون رهن ، 22 میلیون اجاره
زیربنا: 60
سن بنا: 11
طبقه : 3
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، کوچه باغستان یکم
5 میلیارد رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 250
سن بنا: 12
طبقه : 3
تعداد خواب: 4
امکانات اصلی: 3 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان طاهرخانی
2 میلیارد و 200 میلیون رهن
زیربنا: 105
سن بنا: نوساز
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، زیر پل مدیریت کوچه میر مالک
80 میلیون رهن ، 8 میلیون اجاره
زیربنا: 80
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان درختی خیابان حافظی کوچه دلشاد
700 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 120
سن بنا: 12
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان درختی
700 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره
زیربنا: 100
سن بنا: 6
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در فرحزاد، شهرک گلدیسان
600 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره
زیربنا: 80
سن بنا: 22
طبقه : همکف
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: –
1402/06/05

اجاره آپارتمان در ستارخان، توحید خیابان پرچم
200 میلیون رهن ، 12 میلیون اجاره
زیربنا: 80
سن بنا: 22
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در ستارخان، خ شادمان خیابان شهید رضا استوار
1 میلیارد و 200 میلیون رهن ، 7 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 120
سن بنا: نوساز
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
400 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 80
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 5
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: آسانسور، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان جمشیدی کوچه شبنم
1 میلیارد رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 120
سن بنا: 5
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان تبرک
100 میلیون رهن ، 6 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 66
سن بنا: 8
طبقه : 1
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج خیابان پنجم
500 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 100
سن بنا: 19
طبقه : 5
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/05

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دادمان
1 میلیارد و 700 میلیون رهن
زیربنا: 130
سن بنا: 20
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی
1402/06/05

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان کوهستان
900 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 71
سن بنا: 12
طبقه : 3
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان18 متری مطهری
2 میلیارد و 200 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 130
سن بنا: 5
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، کوچه آسمان یازدهم شرقی
110 میلیون رهن ، 16 میلیون و 800 هزار اجاره
زیربنا: 40
سن بنا: 12
طبقه : 3
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: انباری اختصاصی
1402/06/04

اجاره آپارتمان در کوی فراز، بالاتر از میدان بهرود بلوار حق شناس
400 میلیون رهن ، 26 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 115
سن بنا: 10
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان ایران زمین
1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 45 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 171
سن بنا: 12
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان فلامک جنوبی
2 میلیارد و 900 میلیون رهن
زیربنا: 160
سن بنا: 28
طبقه : 4
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان حسن سیف
1 میلیارد رهن ، 150 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 250
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار دریا
1 میلیارد و 200 میلیون رهن ، 36 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 160
سن بنا: 19
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بالاتر از بالاتر از میدان کتاب(کوهستان)
1 میلیارد رهن
زیربنا: 100
سن بنا: 14
طبقه : 9
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در کوی فراز، خیابان نیلوفر شرقی
400 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 115
سن بنا: 9
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در فرحزاد، شهرک پاسارگاد
400 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 106
سن بنا: 14
طبقه : 4
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان سرو غربی خیابان یازدهم(مقدسی)
500 میلیون رهن ، 45 میلیون اجاره
زیربنا: 116
سن بنا: 16
طبقه : 7
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار پاک نژاد(از نیایش تا یادگار)
200 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره
زیربنا: 71
سن بنا: 17
طبقه : 2
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/04

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، برادران صرافهای شمالی
4 میلیارد رهن ، 65 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 220
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : همکف
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، بالکن
1402/06/04
فایل مالک
اجاره آپارتمان در شهرک غرب، موج
500 میلیون رهن ، 57 میلیون اجاره
زیربنا: 145
سن بنا: 5
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 2 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/04

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان تبرک
150 میلیون رهن ، 5 میلیون اجاره
زیربنا: 50
سن بنا: 13
طبقه : همکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/04

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان تبرک
200 میلیون رهن ، 4 میلیون اجاره
زیربنا: 75
سن بنا: 29
طبقه : 1
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/04

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، فاز یک خیابان مهستان
3 میلیارد رهن ، 150 میلیون اجاره
زیربنا: 205
سن بنا: 5
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/04

اجاره آپارتمان در تهران ویلا، خیابان شهید عبدالرضا جوادی(هشتم غربی)
500 میلیون رهن ، 13 میلیون اجاره
زیربنا: 100
سن بنا: 6
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/04

اجاره ویلا در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال
1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 10 میلیون اجاره
زیربنا: 120
سن بنا: 19
طبقه : کلی
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/03

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان سرو غربی
300 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 105
سن بنا: 6
طبقه : 5
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/03

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان سرو غربی
800 میلیون رهن ، 18 میلیون اجاره
زیربنا: 105
سن بنا: 6
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/03

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی
400 میلیون رهن ، 14 میلیون اجاره
زیربنا: 56
سن بنا: 17
طبقه : 5
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: آسانسور
1402/06/03

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان شهید محمود حافظی غربی(ارغوانی غربی)
700 میلیون رهن ، 30 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 125
سن بنا: 10
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی
1402/06/03

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دادمان
450 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 110
سن بنا: 20
طبقه : همکف
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی
1402/06/03

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان امام زاده داود
150 میلیون رهن ، 4 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 70
سن بنا: 12
طبقه : همکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/03

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان خوارزم
450 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
زیربنا: 110
سن بنا: 2
طبقه : 1
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/03

اجاره ویلا در فرحزاد، خیابان درمانگاه
350 میلیون رهن
زیربنا: 55
سن بنا: 22
طبقه : کلی
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: –
1402/06/03

اجاره آپارتمان در فرحزاد، شهرک گلدیسان
200 میلیون رهن ، 14 میلیون اجاره
زیربنا: 75
سن بنا: بیشتر از 30
طبقه : همکف
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: پارکینگ مشاع، انباری اختصاصی
1402/06/03

اجاره آپارتمان در فرحزاد، میدان کتاب(کوهستان)
300 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره
زیربنا: 88
سن بنا: 14
طبقه : 3
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: –
1402/06/02

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان شهید محمود حافظی غربی(ارغوانی غربی)
400 میلیون رهن ، 18 میلیون اجاره
زیربنا: 85
سن بنا: 17
طبقه : 2
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/02

اجاره آپارتمان در شهرک بوعلی، بین یادگار و بلوار ذبیحی
150 میلیون رهن ، 22 میلیون اجاره
زیربنا: 82
سن بنا: 18
طبقه : 5
تعداد خواب: 2
امکانات اصلی: آسانسور، بالکن
1402/06/01

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، برادران صرافهای شمالی
2 میلیارد و 200 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 120
سن بنا: 13
طبقه : 2
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/01

اجاره آپارتمان در شهر آرا، خیابان پاتریس لومومبا
1 میلیارد رهن ، 20 میلیون اجاره
زیربنا: 140
سن بنا: 6
طبقه : 1
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/01

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار 24 متری
1 میلیارد رهن ، 6 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
زیربنا: 70
سن بنا: 9
طبقه : 1
تعداد خواب: 1
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور
1402/06/01

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان ایران زمین
3 میلیارد و 200 میلیون رهن (قابل تبدیل)
زیربنا: 170
سن بنا: 14
طبقه : 3
تعداد خواب: 3
امکانات اصلی: 1 پارکینگ، آسانسور، انباری اختصاصی، بالکن
1402/06/01

موتور جستجوگر املاک
کاشانو وب‌سایتی فعال در زمینه‌ی معاملات املاک است که مجموعه‌ای از خدمات متنوع را برای رفاه بیشتر شما در فرایند معامله املاک ارایه می‌کند. تیم کاشانو به‌صورت مستمر تلاش می‌کند تا با معرفی خدمات بیشتر، فرایند معامله توسط طرف‌های مختلف درگیر در فروش یا اجاره انواع املاک را برای ایشان ساده‌تر کند.

لینک های مفید
تماس با ما
شرایط و قوانین
حریم خصوصی
سوالات پرتکرار
راه‌های ارتباطی
تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان شهید عشقیار (نیلوفر)، خیابان چهارم، شماره 4
021-91070095
info@kashano.ir
ارتباط با پشتیبانی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر و پنج‌شنبه‌ها از ساعت 9 صبح تا 2 ظهر
کلیه حقوق این سرویس (وب‌سایت و اپلیکیشن موبایل) محفوظ و متعلق به کاشانو است.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید