سرمایه فوت بیمه عمر

مبلغ سرمایه فوت بیمه عمر به مقدار حق بیمه پرداختی و تعداد سال‌هایی بستگی دارد که بیمه‌شده حق بیمه پرداخت کرده است. در واقع پس از فوت بیمه‌شده، مجموع حق بیمه پرداختی و اندوخته اولیه بیمه‌نامه به همراه سودش به‌نام سرمایه فوت بیمه‌نامه عمر به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود. معمولا سرمایه بیمه عمر فوت بر اثر حادثه ۱ تا ۳ برابر مبلغ بیمه عمر پس از فوت به‌صورت عادی محاسبه می‌شود.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید