سرمایه‌گذاری بلند مدت همراه سود تضمینی

سود اصلی و ثابت در بیمه عمر، سود تضمینی است که مقدار آن را بیمه مرکزی اعلام می‌کند و تمام شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت آن به بیمه‌شدگان خود هستند. براساس آخرین مصوبه بیمه مرکزی، جدول نرخ تضمینی سود سالانه بیمه عمر عبارت است از:

 

 

سال اعتباری بیمه‌نامه نرخ سود تضمینی
دو سال اول 16 درصد
دو سال دوم 13 درصد
سال دوم به بعد 10 درصد

سود مشارکت به شرکت بیمه انتخابی و فعالیت‌های اقتصادی آن بستگی دارد؛ یعنی شرکت‌های بیمه با استفاده از حق بیمه‌های بیمه عمر خود در فعالیت‌های اقتصادی مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیمه‌شدگان بیمه عمر در سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها شریک خواهند شد. به‌همین‌دلیل سود مشارکت در منافع بیمه عمر در شرکت‌های مختلف بیمه و حتی در سال‌های مختلف متفاوت است.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید