دریافت وام بیمه عمر

یکی از مزایای بیمه عمر امکان دریافت وام از اندوخته بیمه‌نامه است؛ به این معنی که بیمه‌شده می‌تواند بدون نیاز به تشریفات اداری، ضامن یا وثیقه، حداکثر تا 90 درصد اندوخته خود را به‌صورت وام دریافت کنند. در این حالت نیازی به بازخرید کردن بیمه عمر نیست و اصل سرمایه همچنان محفوظ است و پوشش‌های بیمه‌نامه هم ادامه پیدا می‌کند. امکان دریافت وام از بیمه عمر، پس از گذشت 6 ماه تا 2 سال (بسته به نوع شرکت انتخابی) وجود دارد و نرخ سود این وام، حداکثر 4 درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به بیمه‌نامه‌‌ عمر است.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید