خیابان‌های مهم محله سعادت آباد

سعادت‌آباد میادین بسیار زیاد و مهم تهران را در خود جا داده است. از میادین اصلی سعادت آباد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

میدان کتاب
میدان فرهنگ سعادت آباد
میدان کاج سعادت آباد
میدان سرو
در این میادین مراکز اداری و تجاری تمرکز بیشتری دارد. یکی از خیابان‌های بسیار مهم سعادت آباد بزرگراه نیایش بود که بعد از فوت آیت‎‌الله هاشمی رفسنجانی به بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تغییر نام داد. از دیگر خیابان‌های مهم محله می‌توان موارد زیر را نام برد:

خیابان شهرداری
خیابان دشت بهشت
کوی فراز
خیابان درختی
خیابان سرو
خیابان ۲۴ متری
خیابان بهزاد

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید