خیابان‌های مهم محلهٔ فرحزاد

محله فرحزاد تهران از ۳ زیرمحله فرحزاد بالا، فرحزاد پایین و امامزاده تشکیل شده است. از جمله خیابان‌های اصلی این محله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گلپاد
فرحزادی
تبرک
آبشار
امامزاده داوود

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید