خرید بیمه عمر برای کودکان

تقریبا تمام طرح‌های بیمه عمر را می‌توان برای کودکان تا سن ۱۵ سالگی تهیه کرد، اما برخی از شرکت‌های بیمه، طرح‌های مخصوصی را برای کودکان در نظر گرفته‌ است. خرید بیمه عمر را می‌توان از همان بدو تولد برای کودکان انجام داد. بیمه عمر کودکان از لحاظ بیمه‌ای و از لحاظ سرمایه‌گذاری تفاوتی با بیمه‌نامه‌های عمر ندارند؛ فقط مزیت مهم بیمه عمر کودکان این است که با‌توجه‌به کمتر بودن سن افراد بیمه‌شده سرمایه‌گذاری شکل گرفته بسیار ارزنده می‌شود. در واقع مبالغ حق بیمه‌های اندک ماهانه تبدیل به اندوخته بیمه‌ای می‌شود که می‌تواند بسیار دلنشین باشد. در حال حاضر می‌توانید بیمه عمر کودک شرکت‌های بیمه ایران، پاسارگاد و سامان را از ازکی تهیه کنید.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید