خرید آنلاین بیمه عمر

خرید بیمه عمر را برایتان ساده کردیم فقط در چند مرحله ساده انجام می‌شود :

یک تماس با مشاور و نماینده رسمی
ارسال اطلاعاتی مثل مثل سن و مدت قرارداد درخواستی بیمه‌نامه‌
مشخص کردن روش پرداخت حق بیمه و اینکه هر ماه چه مقدار توان پرداخت حق بیمه دارید.
پرداخت اینترنتی حق بیمه

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید