حمل‌ونقل عمومی و مترو شهرک

حمل‌ونقل عمومی در این شهرک بسیار مطلوب است. در میدان صنعت، پایانهٔ تاکسیرانی بسیار کاملی قرار دارد که می‌تواند مسافران و ساکنان این محله را به بسیاری از مناطق اصلی تهران برساند. پایانهٔ اتوبوسرانی در میدان خوردین و ابتدای خیابان ایران زمین قرار دارد که عبور و مرور ساکنان این محله را بسیار راحت کرده است.

نزدیک‌ترین ایستگاه متروی این محله در میدان صنعت قرار دارد و به نام همین میدان است. این محله دسترسی‌های بسیار سریع و محلی به بزرگراه‌های اصلی نظیر موارد زیر دارد:

چمران
نیایش
یادگار امام
همت
شیخ فض‌اله نوری
حکیم
وضعیت ترافیک در داخل این منطقه مطلوب است؛ اما برای ورود به شهرک غرب گاهی باید چند دقیقه‌ای را در ترافیک بزرگراه چمران-میدان صنعت صرف کنید.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید