حمل‌ونقل عمومی محلهٔ شهرآرا

دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در محلهٔ شهرآرا بسیار آسان است. این محله از لحاظ خطوط اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی اشباع شده و ایستگاه‌های اتوبوس شهرآرا و پمپ بنزین در داخل محله و ایستگاه اتوبوس‌های تندروی توحید و گیشا از ایستگاه‌های اتوبوس نزدیک به شهرآرا هستند. هیچ محدودیت ترافیکی و آلودگی هوایی بر این محله حاکم نیست. با این حال شهرآرا جزء مناطق شلوغ تهران محسوب می‌شود. در داخل محله، ایستگاه مترویی وجود ندارد و ساکنان برای استفاده از مترو باید خود را به ایستگاه تربیت مدرس برسانند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید