تاریخچه محله سعادت آباد

این منطقه شهر تهران قدمت بسیار زیادی نداشته و از سال ۱۳۲۷در نقشه تهران برای خود جایی پیدا کرده است. این منطقه در ابتدا ریگزار بود. سید ضیاءالدین طباطبایی با خریدن این زمین‌ها آن‌ها را آباد کرد. نام ابتدایی منطقه در ابتدا سادات آباد بود. دلیل آن هم حضور کارگران سیدی بود که در این منطقه مشغول به کشاورزی بودند. بعد از آباد شدن این دره به مرور زمان کارگرهای دیگر هم به آبادانی آن مشغول شدند که سید نبودند. آنان برای راحت تلفظ کردن، نام این منطقه را به سعادت آباد تغییر دادند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید