بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

طرح‌های بیمه عمر و سرمایه‌گذاری معمولا شامل مزایایی مثل پوشش‌های مختلف‌ و امکان سرمایه‌گذاری برای آینده است. مهم‌ترین ویژگی این نوع بیمه‌نامه این است که تعهدات آن هم برای زمان حیات بیمه‌شده و هم در زمان فوت بیمه‌شده تعریف می‌شود.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید