بیمه عمر و بازنشستگی

پس‌انداز و اندوخته این‌ بیمه‌نامه هزینه‌های مستمری و بازنشستگی بیمه‌شده را پوشش می‌‌دهد. درضمن بیمه‌شده می‌تواند علاوه بر امکان سرمایه‌گذاری برای روزهای بازنشستگی از دیگر پوشش‌های بیمه‌نامه هم استفاده کند. شرایط استفاده از مستمری بیمه عمر طبق قرارداد شما است؛ یعنی مانند دیگر طرح‌ها بعد از اتمام مدت معین شده برای پرداخت حق بیمه، پرداخت مستمری آغاز می‌شود.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید