بیمه عمر مانده بدهکار

با بیمه‌ عمر مانده بدهکار اگر بیمه‌شده پیش از پایان پرداخت کامل اقساط و تسویه وام فوت کند‌، شرکت بیمه پرداخت باقی‌مانده بدهکاری‌اش به سیستم بانکی را برعهده می‌گیرد.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید