بیمه عمر زمانی

این بیمه‌نامه‌ عمر مدت‌دار است؛ یعنی بیمه‌شده تنها برای یک بازه زمانی مشخص و محدود که خودش تعیین کرده است، تحت پوشش قرار خواهد داشت. در بیمه عمر زمانی اگر فرد بیمه شده در پایان قرارداد زنده باشد، هیچ مبلغی به‌عنوان حق بیمه به ‌او یا ذینفعان بیمه‌نامه تعلق نمی‌گیرد. منتها اگر خدای‌نکرده در این مدت بیمه‌شده فوت کند، شرکت بیمه متعهد می‌شود که سرمایه بیمه‌نامه را به بازماندگان و خانواده‌اش پرداخت کند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید