بوستان‌ها

سرتاسر این محله از بوستان‌های بسیار زیادی مانند ایران زمین، کودک و دره پوشیده شده است. یکی از مزایای خوب این منطقه وجود خیابان‌های عریض و مطابق اصول شهرسازی است. به طوری‌که با خیال راحت می‌توان در این محله رانندگی کرد و نگران تصادف نبود.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید