تولیـد شناسـه قـبض و پرداخـت قسط اول حق بیمه

پیوست شماره 29
توضیحات برای سازمان فروش
دستور العمل صدور و راهنمای تکمیل فرم پرسش نامه و پیشنهاد عمروتأمین آتیه

واریز قسط اول حق بیمه ،بیمه نامه عمر و تأمین آتیه با شناسه قبض
از ابتدای اسفند ماه سال 1399 امکان واریز قسط اول بیمه نامه با شرایط ذیل فراهم شده است:
به اطلاع می رساند از تاریخ 01/12/1399 پرداخت قسط اول بیمه نامه هـای عمـر وتـأمین آتیـه فقـط از طریـق تولیـد شناسـه قـبض و پرداخـت
براساس کد ملی بیمه شده در هردو حالت ( ثبت پیش نویس و بدون ثبت پیش نویس) امکان پذیر بوده و شرایط آن به شرح ذیل می باشد.
نکته: تمامی شناسه های تولید شده با روش قبلی تا تاریخ 30/11/1399دارای اعتبار بوده و پس از آن امکـان اسـتفاده از آن هـا وجـود نداشـته و
مبالغ پرداختی از روش مذکور به حساب بیمه گذاران عودت خواهد شد.

مرحله اول: پس از ورود به سیستم عمر و تأمین آتیه -صدور در قسمت اشخاص، دسترسی جدیدی به نام پرداخـت شناسـه قـبض و پرداخـت
قسط اول ایجاد شده و قابل رؤیت می باشد.

مرحله دوم: در قسمت ثبت اولیه پس از وارد نمودن کدملی بیمه شده، روش پرداخت،مبلغ حق بیمه ماهانـه و مبلـغ سـپرده (در حـال حاضـر تـا
اطلاع ثانوی غیرفعال می باشد) مبلغ حق بیمه بر اساس روش پرداخت توسط سیستم محاسبه و پس از کنترل تمامی آیتم ها گزینه ثبـت انتخـاب
شود.

مرحله سوم: براساس کدهای ملی می توان شناسه های تولید شده را مطابق شکل ذیل مشـاهده نمـود، پـس از نمـایش شناسـه تولیـد شـده بـا
انتخاب دکمه چاپ، شناسه تولید شده چاپ و سپس نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

4.5 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

4.5 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد های آنلاین
مشاهده همه نظرات
0
عاشق دیدگاه شما هستیم، بهترین راه برای دلگرمی تیم پشتیبانی است.x
کلیک کنید