بیمه آتش سوزی ?

یکی از انواع بیمه های ساختمانی بیمه آتش سوزی است که بیمه آتش سوزی مختص به منازل مسکونی دارای زیر مجموعه های بسیاری است . بیمه آتش سوزی منازل مسکونی باعث می شود که منزل شما در مقابل حوادثی از قبیل : آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار بیمه شود .   بیمه آتش […]

کلیک کنید