همیارم | Hamyaram.com

مرگ یک رفتگر بر اثر حادثه تصادف

منابع کارگری در شهرکرج، از مرگ یک کارگر رفتگر شاغل در شهرداری کرج بر اثر حادثه تصادف خبر دادند. یک منبع کارگری به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه روز گذشته برای یک کارگر رفتگر در منطقه حصارک اتفاق افتاده است. کارگر فوت شده برای استراحت روی جدول نشسته بود که با خودرو تصادف می‌کند. او با […]