با این افراد معامله ملکی نکن!

با افراد ممنوع المعامله، افراد دارای سن کمتر از هجده سال (صغیر)، افراد فاقد رشد فکری و روحی‌ای که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند (محجور و سفیه و مجنون)، تاجر ورشکسته و افرادی که بر اساس رای دادگاه ممنوع‌المعامله هستند، نمی‌توان معامله ملکی انجام داد. برای معامله ملکی با این افراد، حسب مورد […]

کلیک کنید