S.O.S

کندتر، پیرتر، ولی باهوشتر چیست؟*   ایرباس A380 در حال عبور از اقیانوس اطلس است. *این هواپیما به طور مداوم با سرعت ۸۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز می‌کند؛* ناگهان یک جت جنگی با نهایت سرعت ظاهر می‌شود. سرعت خلبان جنگنده جت کاهش می‌یابد، به کنار ایرباس می‌رسد و با بیسیم از خلبان هواپیمای مسافربری سوال […]

کلیک کنید