خلاصه کتاب باشگاه پنج صبحی ها اثر رابین شارما

مسئله‌ای که بزرگترین ناراحتی شما در آن نهفته است، مکانی است که بیشترین زمان خود را درونش سپری می‌کنید و فرصت‌های زندگی‌تان را در آن، می‌سوزانید. در باشگاه پنج صبحی ها یاد می‌گیرید که چگونه هرروز صبح، سر ساعت 5 از رختخواب برخیزید و برای استفاده بهتر از زمان، برنامه‌ریزی کنید. کتاب #باشگاه_پنج_صبحی_ها (The 5 […]

کلیک کنید