حسود

به افرادی که به شما حسادت می ‌کنند احترام بگذارید، آن ‌ها افرادی هستند که از صمیم قلب باور دارند شما بهترین هستید.  

کلیک کنید