افزایش بهره وری

ساده سازی مشکلات کسب و کار

چرا میزان بهره وری در کارکنان تا این اندازه پایین و مایوس کننده است و آن ها در محل کار احساس فلاکت و انفعال دارند؟با وجود تمام برنامه های تشویقی و جشن ها ، شرایط به نحوی شده است که کارکنان نه تنها به دنبال غیرفعال بودن هستند بلکه همکاران خود را هم غیر فعال […]

تصادف

چرا به بیمه عمر نیاز دارم؟

بیایید داستانی را مرور کنیم که الهام بخش شما باشد و شما را در مورد فرزندانتان فعال کند! احمد پس از برخورد با یک اتومبیل و تصادف کوچک در خیابان ، نسبت به آینده فرزندانش احساس ناامنی کرد. فکر می کرد اگر تصادف شدیدی می کرد یا خدای نکرده به خاطر جراحات ناشی از تصادف […]

کلیک کنید