مبایعه نامه املاک و قوانین آن

مبایعه نامه قرارداد مهم و قابل استنادی است که بین خریدار و فروشنده بسته می‌شود. نداشتن مبایعه‌نامه یا عقد نادرست آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. امروز می‌خواهیم نکات مهمی را پیرامون این موضوع مطرح کنیم تا این بار دقت بیشتری داشته باشید. قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود اهمیت بسیار زیادی دارد. نه‌تنها […]

کلیک کنید