وظایف مدیر ساختمان : مدیر ساختمان کیست؟ اختیارات و نحوه انتخاب او

  آپارتمان‌ها به نظم، هماهنگی و اداره نیاز دارند و مدیر ساختمان به اداره امور آپارتمان می‌پردازد تا نظم و هماهنگی برقرار شود، اما چه کسانی مدیر ساختمان را انتخاب می‌کنند؟ وظایف مدیر ساختمان چیست؟ مدیر چه اختیاراتی دارد؟ مجمع عمومی ساختمان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار در ساختمان مجمع عمومی ساختمان است. تمام مالکین واحدهای آپارتمان […]

کلیک کنید