۱۵ آذر روز حسابدار مبارک

پانزدهم آذر هر سال در تقویم ایرانی روز حسابدار است. تاریخچه نامگذاری روز حسابدار آیفک (فدراسیون بین‌المللی حسابداران) تاریخ ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶ را که برابر است با ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ به عنوان هفته جهانی حسابداری تعیین کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان درخواست کرد تا این هفته را […]

کلیک کنید