همیارم | Hamyaram.com

۱۵ آذر روز حسابدار مبارک

پانزدهم آذر هر سال در تقویم ایرانی روز حسابدار است. تاریخچه نامگذاری روز حسابدار آیفک (فدراسیون بین‌المللی حسابداران) تاریخ ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶ را که برابر است با ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ به عنوان هفته جهانی حسابداری تعیین کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان درخواست کرد تا این هفته را […]