روتین چیست؟ شما چند روتین روزانه دارید؟

عادت‌ها کارهایی هستند که ما آن‌ها را نسبتاً زیاد انجام می‌دهیم.   ممکن است این کارها را در فواصل زمانی کاملاً مشخص یا به صورت پراکنده انجام دهیم.   معمولاً عادت‌ها به تدریج چنان برای ما عادی می‌شوند که دیگر به آنها توجه نمی‌کنیم. مگر اینکه آگاهانه در مورد آن‌ها فکر کنیم یا کسی با […]

کلیک کنید