مهمترین دلایل فروش اندک بیمه نامه عمر چیست؟

سعید حاجیان”، دستیار اجرایی معاون بازاریابی و فروش شرکت بیمه البرز در گفت و گو با چابک‌آنلاین: بیمه فروختنی است و باید بازاریابی شودو شرایط آن بدرستی برای بیمه گذار تبیین شده و خدمات خوبی به مشتری ارائه شود و اگر هرکدام از زنجیره ها بدرستی انجام نشود، قطعا با معضلی که الان درصنعت بیمه […]

کلیک کنید