این خونه چند؟ یکشنبه , ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

اجاره آپارتمان در درکه، خیابان میر اسماعیلی

350 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
1403/03/13
115 متر
8 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در تهران ویلا، خیابان شهید فرزاد رئیس زاده
12 میلیارد و 500 میلیون (متری 125 میلیون)
1403/03/13
100 متر
24 ساله
2 خواب

اجاره آپارتمان در گیشا، خیابان شهید اردشیر حسینی (سی ام)
4 میلیارد و 700 میلیون رهن (قابل تبدیل)
1403/03/13
155 متر
2 ساله
3 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، خیابان سرو غربی
17 میلیارد و 375 میلیون (متری 125 میلیون)
1403/03/13
139 متر
18 ساله
3 خواب

فروش تجاری در سعادت آباد، بلوار فرحزادی نبش خیابان شهید محمود فخار مقدم، خیابان ارغوان غربی ، مجتمع آرن
14 میلیارد و 500 میلیون (متری 500 میلیون)
1403/03/13
29 متر
متر بر
ملکیت و سرقفلی

فروش مغازه در سعادت آباد، بلوار فرحزادی نبش خیابان شهید محمود فخار مقدم، خیابان ارغوان غربی ، مجتمع آرن
15 میلیارد و 400 میلیون (متری 550 میلیون)
1403/03/13
28 متر
3 متر بر
ملکیت و سرقفلی

اجاره تجاری در سعادت آباد، بلوار فرحزادی نبش خیابان شهید محمود فخار مقدم، خیابان ارغوان غربی ، مجتمع آرن
750 میلیون رهن ، 130 میلیون اجاره
1403/03/13
160 متر
متر بر

فروش تجاری در سعادت آباد، بلوار فرحزادی نبش خیابان شهید محمود فخار مقدم، خیابان ارغوان غربی ، مجتمع آرن
72 میلیارد (متری 450 میلیون)
1403/03/13
160 متر
متر بر
ملکیت و سرقفلی

فروش تجاری در سعادت آباد، بلوار فرحزادی نبش خیابان شهید محمود فخار مقدم
15 میلیارد و 600 میلیون (متری 300 میلیون)
1403/03/13
52 متر
متر بر
ملکیت و سرقفلی

پیش فروش اداری در شهرک غرب، بلوار دریا
36 میلیارد (متری 300 میلیون)
1403/03/13
120 متر
نوساز
اتاق

فروش آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دریا
30 میلیارد (متری 230.77 میلیون)
1403/03/13
130 متر
1 ساله
3 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، میدان صنعت
31 میلیارد (متری 160.62 میلیون)
1403/03/13
193 متر
25 ساله
3 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، خیابان شهید محمود فخار مقدم
41 میلیارد و 600 میلیون (متری 260 میلیون)
1403/03/13
160 متر
1 ساله
3 خواب

فروش اداری در شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی
قیمت روز
1403/03/13
1620 متر
5 ساله
بیشتر از 4 اتاق

فروش آپارتمان در شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی
قیمت روز
1403/03/13
144 متر
5 ساله
3 خواب

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان توسل
600 میلیون رهن
1403/03/13
95 متر
15 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، بلوار پاک نژاد بین یادگار و سرو
12 میلیارد و 450 میلیون (متری 150 میلیون)
1403/03/13
83 متر
19 ساله
2 خواب

اجاره اداری در گیشا، خیابان بلوچستان
500 میلیون رهن ، 22 میلیون اجاره
1403/03/13
75 متر
11 ساله
2 اتاق

اجاره ویلا در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال یا خیابان فیروز بخش
1 میلیارد رهن ، 33 میلیون اجاره
1403/03/13
130 متر
سن +30
2 خواب

فروش آپارتمان در شهر آرا، خیابان شهر آرا
8 میلیارد و 460 میلیون (متری 90 میلیون)
1403/03/13
94 متر
23 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، خیابان بخشایش
11 میلیارد (متری 118.28 میلیون)
1403/03/13
93 متر
26 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در درکه، خیابان احمدپور
57 میلیارد و 500 میلیون (متری 250 میلیون)
1403/03/13
230 متر
1 ساله
4 خواب

فروش آپارتمان در درکه، خیابان احمدپور
75 میلیارد (متری 250 میلیون)
1403/03/13
300 متر
1 ساله
بیشتر از 4 خواب

فروش آپارتمان در کوی فراز، بلوار ذبیحی
12 میلیارد و 700 میلیون (متری 115.45 میلیون)
1403/03/13
110 متر
20 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در اوین، کوی فراز
31 میلیارد و 500 میلیون (متری 183.14 میلیون)
1403/03/13
172 متر
8 ساله
3 خواب

اجاره آپارتمان در فرحزاد، شهرک کیهان
1 میلیارد و 400 میلیون رهن ، 6 میلیون اجاره
1403/03/13
105 متر
8 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، خیابان بهاران
17 میلیارد (متری 212.5 میلیون)
1403/03/13
80 متر
23 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در کوی فراز، شهرک مخابرات
19 میلیارد (متری 166.67 میلیون)
1403/03/13
114 متر
23 ساله
2 خواب

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دریا
600 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره
1403/03/13
120 متر
28 ساله
2 خواب

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان کچویی(اوین)
130 میلیون رهن ، 8 میلیون و 500 هزار اجاره
1403/03/13
26 متر
15 ساله
بدون خواب

اجاره تجاری در شهرک غرب، ابتدا خیابان سیمای ایران
300 میلیون رهن
1403/03/13
55 متر
متر بر

فروش آپارتمان در شهرک غرب، خیابان سپهر
12 میلیارد (متری 131.87 میلیون)
1403/03/13
91 متر
21 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در گیشا، خیابان شهید برادران کارگری (بیست و نهم)
16 میلیارد (متری 192.77 میلیون)
1403/03/13
83 متر
3 ساله
2 خواب

اجاره مغازه در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال
200 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره
1403/03/13
30 متر
3 متر بر

فروش آپارتمان در گیشا، خیابان شهید هادی احمدی (سی و هشتم)
14 میلیارد (متری 350 میلیون)
1403/03/13
84 متر
سن +30
2 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، بلوار فرحزادی خیابان زرافشان شمالی خیابان گلسا
25 میلیارد (متری 168.92 میلیون)
1403/03/13
148 متر
17 ساله
2 خواب

فروش آپارتمان در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال
20 میلیارد (متری 124.22 میلیون)
1403/03/13
161 متر
28 ساله
3 خواب

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال
1 میلیارد رهن ، 20 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
1403/03/13
115 متر
23 ساله
2 خواب

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال خیابان امام زاده داود
200 میلیون رهن ، 15 میلیون اجاره
1403/03/13
80 متر
24 ساله
1 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، خیابان کوهستان
9 میلیارد (متری 123.29 میلیون)
1403/03/13
73 متر
25 ساله
1 خواب

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان شهید شاهپور سوری
2 میلیارد رهن (قابل تبدیل)
1403/03/13
130 متر
13 ساله
3 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، خیابان کوهستان
9 میلیارد (متری 123.29 میلیون)
1403/03/13
73 متر
25 ساله
1 خواب

اجاره اداری در سعادت آباد، میدان کاج(حسن تهرانی)
1 میلیارد رهن ، 100 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
1403/03/13
208 متر
17 ساله
4 اتاق

اجاره مغازه در تهران ویلا، خیابان تاکستان
5 میلیارد رهن ، 300 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
1403/03/13
280 متر
13 متر بر

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان شهید محمود فخار مقدم
500 میلیون رهن ، 42 میلیون اجاره
1403/03/13
150 متر
12 ساله
3 خواب

فروش زمین در فرحزاد، کوچه استخر
3 میلیارد و 990 میلیون (متری 32.98 میلیون)
1403/03/13
121 متر
18 متر بر
کاربری مسکونی

اجاره آپارتمان در اوین، خیابان محسن اعرابی
800 میلیون رهن
1403/03/13
60 متر
18 ساله
1 خواب

فروش آپارتمان در شهر آرا، خیابان هفدهم
10 میلیارد و 800 میلیون (متری 121.35 میلیون)
1403/03/13
89 متر
16 ساله
2 خواب

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بالای میدان کاج(حسن تهرانی)
600 میلیون رهن ، 32 میلیون اجاره (قابل تبدیل)
1403/03/13
96 متر
18 ساله
2 خواب

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بلوار دادمان خیابان ارغوان غربی
1 میلیارد و 300 میلیون رهن
1403/03/13
60 متر
28 ساله
1 خواب

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد های آنلاین
مشاهده همه نظرات
0
عاشق دیدگاه شما هستیم، بهترین راه برای دلگرمی تیم پشتیبانی است.x
کلیک کنید