این خونه چند؟ شنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجاره آپارتمان در فرحزاد، میدان فرحزاد

600 میلیون رهن

1403/02/29

60 متر

13 ساله

1 خواب

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان مروارید

2 میلیارد و 600 میلیون رهن (قابل تبدیل)

1403/02/29

105 متر

18 ساله

2 خواب

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان برادران صرافها جنوبی

2 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 100 هزار اجاره

1403/02/29

120 متر

14 ساله

3 خواب

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی

100 میلیون رهن ، 20 میلیون اجاره

1403/02/29

52 متر

28 ساله

1 خواب

فایل مالک

فروش آپارتمان در سعادت آباد

30 میلیارد (متری 200 میلیون)

1403/02/29

150 متر

11 ساله

3 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، خیابان ایران زمین

25 میلیارد و 380 میلیون (متری 180 میلیون)

1403/02/29

141 متر

26 ساله

3 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، خیابان ایران زمین

25 میلیارد (متری 178.57 میلیون)

1403/02/29

140 متر

25 ساله

3 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دادمان

15 میلیارد (متری 137.61 میلیون)

1403/02/29

109 متر

19 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، خیابان توحید دوم

29 میلیارد و 900 میلیون (متری 230 میلیون)

1403/02/29

130 متر

1 ساله

3 خواب

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان توسل

600 میلیون رهن

1403/02/29

95 متر

15 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، کوچه بیست و ششم غربی(حق طلب)

29 میلیارد (متری 252.17 میلیون)

1403/02/29

115 متر

8 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، بلوار 24 متری

35 میلیارد و 400 میلیون (متری 202.29 میلیون)

1403/02/29

175 متر

26 ساله

3 خواب

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، خیابان درختی

1 میلیارد و 700 میلیون رهن (قابل تبدیل)

1403/02/29

115 متر

12 ساله

3 خواب

اجاره آپارتمان در فرحزاد، ایثار گران شمالی

1 میلیارد رهن ، 3 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

76 متر

23 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در فرحزاد، ایثار گران شمالی

8 میلیارد و 600 میلیون (متری 113.16 میلیون)

1403/02/29

76 متر

23 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در گیشا، خیابان شهید محمود یوسفی (بیست و هفتم)

22 میلیارد (متری 132.53 میلیون)

1403/02/29

166 متر

21 ساله

3 خواب

اجاره مغازه در شهر آرا، خیابان پاتریس لومومبا

200 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره

1403/02/29

14 متر

3 متر بر

اجاره تجاری در گیشا، کوی نصر (خیابان گیشا) بازار نصر

500 میلیون رهن ، 70 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

11 متر

3 متر بر

اجاره اداری در شهرک غرب، بلوار فرحزادی( از دادمان تا نیایش)

1 میلیارد رهن ، 125 میلیون اجاره

1403/02/29

160 متر

2 ساله

3 اتاق

اجاره اداری در شهرک غرب، بلوار فرحزادی( از دادمان تا نیایش)

2 میلیارد رهن ، 25 میلیون اجاره

1403/02/29

120 متر

8 ساله

2 اتاق

اجاره مغازه در شهرک غرب، میدان صنعت

400 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

10 متر

2 متر بر

اجاره مغازه در شهرک غرب، میدان صنعت

500 میلیون رهن ، 50 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

26 متر

3.5 متر بر

اجاره تجاری در سعادت آباد، خیابان کوهستان

700 میلیون رهن ، 220 میلیون اجاره

1403/02/29

54 متر

متر بر

اجاره تجاری در شهرک غرب، تقاطع بلوار دریا و

600 میلیون رهن ، 100 میلیون اجاره

1403/02/29

60 متر

5 متر بر

اجاره اداری در سعادت آباد، خیابان شهید محمود حافظی غربی(ارغوانی غربی)

3 میلیارد و 850 میلیون رهن (قابل تبدیل)

1403/02/29

130 متر

2 ساله

2 اتاق

فروش آپارتمان در سعادت آباد، خیابان طاهرخانی

27 میلیارد و 100 میلیون (متری 183.11 میلیون)

1403/02/29

148 متر

1 ساله

3 خواب

فروش زمین در درکه، پشت زندان اوین

1 میلیارد و 450 میلیون (متری 8.6 میلیون)

1403/02/29

180 متر

1 متر بر

کاربری مسکونی

اجاره آپارتمان در گیشا، خیابان شهید هادی احمدی (سی و هشتم)

500 میلیون رهن ، 16 میلیون اجاره

1403/02/29

69 متر

سن +30

1 خواب

اجاره آپارتمان در فرحزاد، خیابان ایثارگران شمال

1 میلیارد و 500 میلیون رهن ، 100 هزار اجاره

1403/02/29

150 متر

3 ساله

3 خواب

فروش آپارتمان در کوی فراز، خیابان شهریار

17 میلیارد (متری 124.9 میلیون)

1403/02/29

137 متر

18 ساله

3 خواب

فروش اداری در سعادت آباد، بلوار فرحزادی از نیایش تا یادگار)

6 میلیارد و 300 میلیون (متری 150 میلیون)

1403/02/29

42 متر

17 ساله

1 اتاق

فروش زمین در درکه، خیابان درکه

25 میلیارد (متری 100 میلیون)

1403/02/29

250 متر

10 متر بر

10 متر گذر

کاربری مسکونی

فروش زمین در درکه، بالاتر از ورزشگاه درکه

450 میلیارد (متری 300 میلیون)

1403/02/29

1500 متر

متر بر

35 متر گذر

کاربری مسکونی

فروش آپارتمان در شهر آرا، خیابان شهید مازیار منصوری کیا

15 میلیارد (متری 136.36 میلیون)

1403/02/29

110 متر

17 ساله

3 خواب

فروش کلنگی در درکه، کوچه کوهپایه

70 میلیارد (متری 127.27 میلیون)

1403/02/29

550 متر

38 متر بر

16 متر گذر

کاربری مسکونی

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، نبش خیابان سرو شرقی و رشادت

600 میلیون رهن ، 19 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

70 متر

13 ساله

2 خواب

فروش زمین در درکه، خیابان کوهسار

1 تریلیون و 750 میلیارد (متری 25 میلیون)

1403/02/29

70000 متر

1 متر بر

کاربری مسکونی

فروش زمین در درکه، خیابان کوهسار

2 تریلیون و 200 میلیارد (متری 100 میلیون)

1403/02/29

22000 متر

722 متر بر

کاربری مسکونی

فروش زمین در درکه، خیابان میر اسماعیلی

قیمت روز

1403/02/29

200 متر

13 متر بر

کاربری مسکونی

فروش زمین در درکه، خیابان سیدمفیدی انتهای دیوار ورزشگاه

450 میلیارد (متری 300 میلیون)

1403/02/29

1500 متر

150 متر بر

کاربری نامشخص

اجاره آپارتمان در سعادت آباد، بالای میدان کاج(حسن تهرانی)

600 میلیون رهن ، 35 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

96 متر

18 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دادمان

37 میلیارد و 800 میلیون (متری 270 میلیون)

1403/02/29

140 متر

نوساز

3 خواب

اجاره اداری در گیشا، بلوار فروزان فر

400 میلیون رهن ، 50 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

86 متر

9 ساله

3 اتاق

فروش آپارتمان در گیشا، خیابان بلوچستان

11 میلیارد و 500 میلیون (متری 84.56 میلیون)

1403/02/29

136 متر

سن +30

3 خواب

فروش آپارتمان در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی

16 میلیارد (متری 150.94 میلیون)

1403/02/29

106 متر

20 ساله

2 خواب

اجاره آپارتمان در شهر آرا، خیابان کوکب

500 میلیون رهن ، 25 میلیون اجاره

1403/02/29

110 متر

8 ساله

2 خواب

اجاره آپارتمان در کوی فراز، شهرک گلدیسان نبش کوچه گلدیس ششم

750 میلیون رهن ، 30 میلیون اجاره (قابل تبدیل)

1403/02/29

98 متر

3 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در فرحزاد، بزرگراه یادگار

15 میلیارد و 312 میلیون (متری 132 میلیون)

1403/02/29

116 متر

19 ساله

2 خواب

فروش آپارتمان در کوی فراز، میدان بهرود

12 میلیارد (متری 123.71 میلیون)

1403/02/29

97 متر

18 ساله

2 خواب

اجاره آپارتمان در شهرک غرب، بلوار دریا

300 میلیون رهن ، 30 میلیون اجاره

1403/02/29

80 متر

6 ساله

2 خواب

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد های آنلاین
مشاهده همه نظرات
0
عاشق دیدگاه شما هستیم، بهترین راه برای دلگرمی تیم پشتیبانی است.x
کلیک کنید