محسن گلشن نژاد
محسن گلشن نژاد
مشاور و کارشناس رسمی فروش بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
هوشیار باشیم، گاه فرصت ها بسیار آهسته در می زنند..
سعید احمدی
سعید احمدی
مدیر توسعه
درخت هرچه پربارتر سربه زیرتر..
علی انصاری
علی انصاری
معاون مدیر ارشد
صنعت بیمه جایی است که به اندازه لیاقتت می توانی درآمد کسب کنی
علیرضا رجب
علیرضا رجب
اولین مدیر ارشد فروش بیمه پاسارگاد
دکتری مدیریت اجرایی از دانشگاه ipag فرانسه عضو mdrt نویسنده
عمر و تامین آتیه 901 (8262)
عمر و تامین آتیه 901 (8262)
پاسارگاد

شاید بهترین راه برای اطمینان از انتخاب بیمه نامه، اعتماد کردن به بیمه مرکزی است که کدام شرکت بیمه را به عنوان برترین شرکت بیمه معرفی می‌کند. بیمه مرکزی هر ساله گزارشی را بر اساس سطح توانگری شرکت‌های بیمه منتشر می‌کند که در این گزارش توانگرترین شرکت‌های بیمه بر اساس سطح رضایت مشتریان، تعهداتی که در پرداخت سوددهی هر کدام از شرکت‌های بیمه دارد، میزان پاسخ گویی شرکت‌های بیمه در مقابل بیمه گذاران و … معرفی می‌کند. توانگرترین شرکت بیمه در واقع بهترین شرکت بیمه از نظر بیمه مرکزی است.

و بیمه پاسارگاد از جمله توانگرترین ترین شرکت‌های بیمه است که عملکرد خوبی نیز در رشته بیمه عمر دارند و می‌توانند به عنوان بهترین بیمه عمر  مطرح شوند.
سازمان فروش ٩٠١ بیمه پاسارگاد برترین گروه فروش از نظر سطح فرهنگی و آموزشی نمایندگان و مدیران آموزش و فروش در شرکت بیمه پاسارگاد است .

ما همواره به پیشرفت و بهتر بودن فکر می کنیم و در این راه حرکت می کنیم و هر روز برای ما مانند اولین روز شروع کار و آموزش سرشار از عشق ، هیجان و شوق کار کردن و خدمت رسانی است .

RSS همیارم | Hamyaram.com حوادث وانتظامی
کلیک کنید